Looking For Help?

Sledovat

Mám problém s napájením mého monitoru nebo kamerové jednotky. Jak zjistím, zda je problém s napájecím kabelem, baterií nebo adaptérem?

Problém s napájením může naznačovat na port adaptéru (kde se adaptér zapojuje do jednotky) jestliže: Síťová zásuvka na vašem přístroji nedrží adaptér pevně. Adaptér vypadá nebo je uvolněný nebo vpadlý. Když zlehka potřesete jednotkou uslyšíte chrastící zvuk. LED kontrolka nemusí svítit vždy, když je jednotka zapojena. Někdy pokrúťte nebo stiskněte kolík napájecího adaptéru v portu adaptéru a kontrolka se rozsvítí. Problém s napájením může naznačovat na baterii, pokud: Jednotka pracuje jen tehdy, když je zapojena do elektriky. Kontrolka ukazuje, že se baterie nabíjí, když je zapojena, ale jednotka nefunguje, když se pokusíte ji použít pouze na bateriovém napájení. Kontrolka ukazuje, že se baterie nabíjí, ale jednotka funguje pouze na krátkou dobu (méně než 2 hodiny) př použití pouze bateriového napájení. Všimli jste si, že výdrž baterie průběžně klesá a již nevydrží více než 2 hodiny. Problém s napájením může naznačovat na napájecí kabel adaptéru, pokud: Jednotka zpočátku pracovala, ale přestala pracovat během prvních několika dní a od té doby více nepracuje.Napájací drát adaptéru je roztřepený a / nebo vidět drát. Napájecí kabel adaptéru je očividně poškozený nebo zlomený. Napájecí kabel adaptéru: není kompatibilní, je nesprávné velikosti nebo je nesprávné číslo modelu

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk