Looking For Help?

Sledovat

Žádný obraz

• Zkuste dobít nebo vyměnit baterii.
• Resetujte jednotky. Vyjměte akumulátor z jednotky rodiče a odpojte obě
jednotky z elektrické sítě. Poté je obě znovu zapojte.
• Je jednotka zapnutá?
Stiskněte a podržte vypínač  na rodičovské jednotce, aby se zapnula.
• Je vybraná správná kamera?
Je-li třeba, změňte číslo kamery.
• Je zapnuté zobrazení videa?
Stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí videa  je zapněte.
• Při napájení z baterie se displej vypne po 5 minut nebo 30 minut nebo 60
minut pro úsporu energie (v závislosti na nastavení videa). Jednotka bude
stále aktivní a bude vydávat zvuková upozornění. Obrazovku lze znovu
aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk