Looking For Help?

Sledovat

Můj displej ukazuje "Žádný Signál" i přesto, že jsou obě jednotky zapojeny a zapnuté. Co mám udělat?

Jednotky nejsou více propojené a je nutná opakovaná registrace. Zvolte "přidat" v  menu kamery na displeji. Zvolte kameru, 1, 2, 3, nebo 4. LED kontrolka   na displeji zabliká a na displeji se zobrazí "stiskněte propojit na kameře". Na   spodu kamery stiskněte knoflík pro propojení. Zazní   potvrzovací zapípání. 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek
Používá technologie Zendesk