Looking For Help?

Volgen

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires ("Garantie")

Dank u voor de aankoop van dit onder Motorola-product, dat onder licentie is

vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie?

BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product,

verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde

accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen

defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik

gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve

garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?

BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en

binnen een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet

aan deze garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente

soortgelijke / gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of

onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?

ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING

DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID

VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE

BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP

GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE

OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN

ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN

GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN,

CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACTZAAMHEID) VOOR

SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF EEN

ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE

OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN

INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN INFORMATIE

OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET

HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF

ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE KAN

WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of

gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet

toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet

op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en

u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende

jurisdictie.

 Gedekte producten Duur van de dekking
 Consumentenproducten

Twee (2) jaar vanaf de datum waarop de producten oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.

 Consumentenaccessoires Negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de accessoires oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.

Consumentenproducten en accessoires die worden gerepareerd of vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke garantie f gedurende negentig (90) dagen vanaf de retourdatum naar de consument, afhankelijk van welke langer is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van

onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.

Batterijen. Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen

als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.

Incorrect gebruik. Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of

verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade

(barsten, krassen, enz.) op het buitenkant van het product als gevolg van

verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid

of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c)

gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het

blootstellen van het product of accessoire aan abnormale gebruik of

omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van

MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.

Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van

Motorola. Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of

accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door

Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking.

 

Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van

service, testen, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of modificaties op

welke wijze dan ook door iemand die niet geautoriseerd is door MOTOROLA,

BINATONE of haar geautoriseerde servicecenters, vallen niet onder de

dekking.

Gemodificeerde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers

of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken

zegels of aanwijzigingen van geknoei, (c) niet-passende board serienummers,

of (d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn

uitgesloten van dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of het storing van producten of

accessoires als gevolg van een communicatiediensten of signaal waarop u bent

geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de

dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?

Voor service of informatie kunt u bellen naar:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

 

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en

eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE.

Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de

accessoire, (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats

en verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de

doos, een ingevulde garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d)

een schriftelijke beschrijving van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw

adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en

BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en

vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van

verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of

verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE

mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk