Looking For Help?

Volgen

Geen weergave

• De batterijen opladen of vervangen.
• De apparaten resetten. De batterijen uit het oudertoestel verwijderen en de
stekkers van beide toestellen uit het stopcontact verwijderen; vervolgens de
stekkers weer aansluiten.
• Is het toestel ingeschakeld?
De AAN/UIT-toets  op het Oudertoestel ingedrukt houden om het
toestel op AAN te zetten.
• Is de juiste camera geselecteerd?
Verander het cameranummer indien nodig.
• Is het videoscherm ingeschakeld?
Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets  om het apparaat in te schakelen.
• Als het apparaat met batterijen wordt gebruikt, gaat het scherm na
5 minuten of 30 minuten of 60 minuten om energie te besparen (afhankelijk
van de video-aan-instelling). Het toestel blijft actief en geeft audiomeldingen.
U kunt het scherm weer activeren door een willekeurige toets in
te drukken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk