Looking For Help?

Obserwuj

Nie mogę uzyskaćdostępu do kamery.

Sprawdź, czy kamera jest w zasięgu sygnału Wi-Fi. Jeśli lampka na kamerze powoli miga, ustaw kamerębliżej routera, aby wzmocnić sygnałWi-Fi, a następnie ponów próbę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk