Looking For Help?

Obserwuj

Podczas konfiguracji na urządzeniach Android™ i iOS, nie mogę znaleźć mojej kamery podczas ostatniego kroku i instalacja nie udaje się.

Zresetuj kamerę do trybu konfiguracji i spróbuj ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR na spodzie kamery, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego. Zaczekaj minutę, ażkamera się zresetuje. Teraz dioda LED migocze, co wskazuje na to, że kamera jest w trybie konfiguracji. Teraz uruchom ponownie konfigurację na smartfonie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie
Oparte na technologii Zendesk