Looking For Help?

Följ

Varför Funkar Inte Prata TIllbaka Funktionen?

1. Höj volymen på föräldraenheten.

2. Kontrollera att du släppt knappen efter du pratat för att kunna höra  svaret. Tryck endast på knappen när du pratar.

3. Föräldra- och barnenheten kanske är utom räckhåll. Reducera avståndet  mellan dessa två.

4. Verifiera att anslutningarna på barnenheten och på det elektriska uttaget  är säkrade.

5. Lyft antennen på föräldraenheten för optimal mottagning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk