Looking For Help?

Följ

Varför är strömlampan av även när barnenheten är ansluten till laddaren?

1. Verifiera att anslutningarna på barnenheten och det elektriska uttaget är säkrade.

2. Kontrollera att vägguttaget fungerar genom att plugga in andra enheter, t.ex. en lampa.  

3. Strömbrytaren på AV. Tryck och håll knappen tills att LED´n är PÅ.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk