Looking For Help?

Följ

Begränsad Garanti För Konsumentprodukter Och Tillbehör

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör

(”Garanti: 12 månader”)

Tack för att du har köpt den här Motorolamärkta produkten som har tillverkats

med licens av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Vad täcker garantin?

Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt

(”produkten”), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör

(”tillbehör”) som säljs för användning med denna produkt och som bär

varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller

material och utförande under normal användning av konsumenten under den

period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.

Vem täcker garantin?

Denna garanti gäller endast den första köparen och kan inte överlåtas.

Hur agerar BINATONE?

BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget val och inom

en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera och ersätta alla produkter

eller tillbehör som inte överensstämmer med denna garanti. Vi kan använda

funktionsmässigt likvärdiga rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya

produkter, tillbehör eller delar.

Vilka andra begränsningar finns?

ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE,

SKA VARA BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS

VARAKTIGHET. I ÖVRIGT ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA

UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING

KONSUMENTEN GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA

ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER

ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA ELLER EJ

(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET AV

PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER FÖR INDIREKTA,

OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV

NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST

AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA

FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN ELLER

OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER TILLBEHÖREN, I DEN

MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutande av oförutsedda

skador eller följdskador, eller begränsning av en underförstådd garantis

varaktighet, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller

dig. Garantin ger dig särskilda lagliga rättigheter och du kan även ha andra

rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.

Produkter som omfattas

Garantins varaktighet 

Konsumentprodukter

 

Två (2) år från det ursprungliga köpet av produktens första köpare.

 

Konsumenttillbehör

 

 

Nittio (90) dagar från det ursprungliga köpet av tillbehörets första köpare.

 
Konsumentprodukter och tillbehör som repareras eller ersätts

 

Återstoden av den ursprungliga garantin på nittio (90) dagar från den dag produkten eller tillbehöret returnerades till konsumenten, beroende på vilken period som är längst.

 

Undantag

Normalt slitage. Periodiskt underhåll, reparationer och utbyte av delar på grund

av normalt slitage omfattas inte av garantin.

Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet är under 80 % av dess

normala kapacitet och batterier som läcker täcks av den här garantin.

Missbruk och felanvändning. Defekter eller skador som orsakats av: (a) felaktig

användning, förvaring eller missbruk, olyckshändelse eller försummelse som

fysiska skador (sprickor, repor etc.) på produktens yta till följd av felaktig

användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fukt eller kraftig

svettning, sand, smuts eller liknande, extrem hetta, eller mat; (c) användning av

produkterna eller tillbehören i kommersiella syften eller att de utsatts för

onormal användning eller onormala omständigheter; eller (d) andra handlingar

som inte är MOTOROLAS eller BINATONES fel, omfattas inte av garantin.

Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas varumärke.

Defekter eller skador som uppstår på grund av användning av produkter,

tillbehör eller annan kringutrustning som inte bär Motorolas varumärke och inte

är certifierade av Motorola omfattas inte av garantin.

Underhåll eller ändringar som utförs utan behörighet. Defekter eller skador

som uppstår på grund av service, tester, justeringar, installationer, underhåll,

ändringar eller modifieringar av någon annan än MOTOROLA, BINATONE eller

deras auktoriserade servicecenter omfattas inte av garantin.

 

Ändrade produkter. Produkter och tillbehör med (a) borttagna, ändrade eller

utplånade serienummer- eller datummärkningar; (b) brutna förseglingar eller

synlig åverkan; (c) kortserienummer som inte stämmer överens; eller (d)

avvikande höljen eller höljen och delar som inte bär Motorolas varumärke

omfattas inte av garantin.

Kommunikationstjänster. Defekter, skador eller fel på produkterna eller

tillbehören som uppstår på grund av kommunikationstjänster eller -signaler som

du prenumererar på eller använder med produkterna eller tillbehören omfattas

inte av garantin.

Så här erhåller du garantiservice och annan information

För service eller information, ring:

+49 (0) 1805 938 802 i Europa

E-post: motorola-mbp@tdm.de

Du får anvisningar om hur du skickar produkter eller tillbehör på egen bekostad

och risk till ett BINATONE-auktoriserat reparationscenter.

För att erhålla service måste du skicka in: (a) produkten eller tillbehöret; (b)

originalkvittot som inkluderar datum, plats och återförsäljare; (c) ett fullständigt

garantikort som visar produktens serienummer (om förpackningen innehöll ett

garantikort); (d) en skriftlig beskrivning av problemet; och, viktigast av allt; (e)

din adress och ditt telefonnummer.

Dessa villkor och bestämmelser utgör hela garantiavtalet mellan dig och

BINATONE gällande de produkter eller tillbehör du har köpt, och ersätter alla

tidigare avtal eller utfästelser, inklusive utfästelser i skriftliga publikationer eller

reklam som getts ut av BINETONE eller utfästelser som har gjorts av ett anställt

ombud eller personal från BINATONE i samband med köpet.

Tillverkningsdatum: enligt serienumret (öppna batteriluckan, numret står

angivet på enhetens insida).

OBS!

Termometern kalibrerades vid tillverkningstillfället. Om du är osäker på

temperaturmätningens exakthet kan du kontakta återförsäljaren eller

närmaste serviceadress.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk