Looking For Help?

Följ

Det hörs inget ljud när jag ansluter till kameran via fjärranslutning.

Du måste trycka på högtalar ikonen i videouppspelningsfönstretför att kunna höra ljud. Som standard är ljudet inte pånär du fjärransluter till en kamera.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk