Looking For Help?

Följ

Jag kan inte ansluta till kameran.

Kontrollera att kameran är inom Wi-Fi -nätverkets täckningsområde. Om lamporna på kameran blinkar sakta kan du försöka med att ställa kameran närmare routern för att få bättre Wi-Fi -täckning och försöka igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk