Looking For Help?

Följ

I det sista steget vid installation med Android™- eller iOS-enhet kan jag inte hitta min kamera så jag kan inte göra någon installation.

Återställ kameran till installationsläge och försök igen. Tryck och håll PAIR-knappen på undersidan av kameran intryckt tills du hör ett pip. Vänta någon minut medan kameran startas om. När kamerans lysdiod blinkar, innebär detta att den befinner sig i installationsläge. Börja nu om med installationen på din smarttelefonen igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk