Looking For Help?

Följ

Funkar min övervakare med en smartphone?

Det finns ett antal övervakare som är designade till att fungera med smartphone såsom Blink 1, som fungerar med appen Monitor Everywhere och focus66 och Scout66, som arbetar med Hubble app. Övervakare som är tilldelade med föräldraenheter är designade att endast arbeta med dessa enheterna.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk