Looking For Help?

Följ

Om Babyvakten har förlorat sin anslutning till Föräldraenheten

• Försök att ladda eller ersätta batteripaketet.
• Om Babyvakten är för långt borta kan den vara utom räckhåll, så flytta
Babyvakten närmre Föräldraenheten.
• Återställ enheten genom att koppla loss den från batteriet och
nätanslutningen. Vänta ca 15 sekunder före återanslutning. Låt
Babyvakten och Föräldraenheten synkronisera i upp till en minut.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk