Looking For Help?

Följ

Ingen display

• Försök att ladda eller ersätta batteripaketet.
• Starta om enheterna. Koppla bort batteripaketet från föräldraenheten
och koppla loss båda enheternas strömförsörjning och koppla sedan
in dem igen.
• Är enheten påslagen?
Tryck och håll inne PÅ/AV-knappen P på föräldraenheten för att slå
PÅ.
• Är rätt kamera vald?
Ändra kameranumret vid behov.
• Är videodisplayen påslagen?
Tryck på VIDEO PÅ/AV-knappen V för att slå på den.
• Vid batteridrift kommer Displayen att stängas av efter 2 minuter för att
spara ström. Enheten är fortfarande aktiv och kommer att ge dig
ljudvarningar. Du kan återaktivera skärmen genom att trycka på valfri
knapp.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk