Looking For Help?

Följ

Ingen display

• Försök att ladda eller ersätta batteripaketet.
• Starta om enheterna. Koppla bort batteripaketet från föräldraenheten och koppla loss båda enheternas strömförsörjning och koppla sedan in dem igen.
• Är enheten påslagen? Tryck och håll inne PÅ/AV-knappen P på föräldraenheten för att slå PÅ.
• Är rätt kamera vald? Ändra kameranumret vid behov.
• Är videodisplayen påslagen? Tryck på VIDEO PÅ/AV-knappen V för att slå på den.
• Vid batteridrift kommer Displayen att stängas av efter 2 minuter för att spara ström. Enheten är fortfarande aktiv och kommer att ge dig ljudvarningar. Du kan återaktivera skärmen genom att trycka på valfri knapp.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk